Přímou demokracií ke svobodě - Přednáška PhDr. Milana Valacha, Ph.D z cyklu Kriticky myslící osobnosti, kterou organizuje iniciativa ProAlt

22.03.2012 01:13