Prof. Ing. Peter STANĚK, CSc. na téma "GLOBÁLNÍ KRIZE A BUDOUCNOST

02.01.2013 16:22