Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., na téma "Co naznačují volby"

02.01.2013 15:03